Informacije o ponudbah na maloprodajnem trgu z električno energijo

Primerjava stroškov oskrbe z električno energijo vam omogoča, da se seznanite z dobavitelji električne energije, s ponudbo dobave električne energije in s stroški omrežnine. Poleg primerjalnih izračunov omogoča tudi informativni izračun letnega stroška za predvideno porabo električne energije. V primerjavo so vključeni vsi ceniki, ki so jih dobavitelji vnesli v aplikacijo in jih je potrdila Agencija za energijo. Za ažurnost in pravilnost podatkov so primarno odgovorni dobavitelji električne energije, agencija pa s potrjevanjem posredovanih podatkov skrbi za osnovno validacijo.

Vrsta odjema električne energije

Gospodinjski odjem Mali poslovni odjem

Prikaži tudi ponudbe, ki še niso veljavne

Primerjava na dan
(max: 24.02.2029)

Omejitve primerjalnega izračuna v okviru zamejevanja cen električne energije

Na podlagi Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023, v nadaljevanju Uredba) je bila začasno določena najvišja dovoljena maloprodajna cena za električno energijo za 90 % dejanske mesečne porabe za vsako tarifo posebej za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Za preostalih 10 % porabe gospodinjskih odjemalcev in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah velja cena iz pogodbe o dobavi električne energije.

Zaradi iztekle življenjske dobe in tehničnih omejitev primerjalnika stroškov oskrbe zamejitve iz Uredbe pri izračunih stroškov oskrbe električne energije za gospodinjske odjemalce žal ni mogoče učinkovito podpreti, zato v obdobju od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 primerjalnik stroškov oskrbe ne prikazuje pravilne ocene skupnih stroškov oskrbe električne energije. Ob upoštevanju omejitev iz odprtega pisma primerjalnik stroškov oskrbe namreč prikazuje cenovne razlike med ponudbami izključno na podlagi cen iz pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcev. Če cena iz pogodbe o dobavi presega zamejeno ceno iz Uredbe, so izračunani stroški dobave višji od realnih ker cenovna zamejitev za 90% količin ni upoštevana.


Pravno obvestilo
Agencija za energijo se bo trudila posredovati kar najbolj točne podatke na svojih spletnih straneh, vendar uporabnike primerjalnika stroškov dobave električne energije opozarja, da so vsebine oziroma izračuni zgolj informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Spletno storitev uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Izračuni nimajo značaja uradnega dokumenta ali ponudbe in ne zavezujejo agencije ali koga drugega h kakršnimkoli dejanjem.

Zadnja sprememba

Zadnja osvežitev ponudb: 20.02.2024
Informacije o ponudbah na maloprodajnem trgu z električno energijo | Električna energija