Preveri mesečni obračun

Preverite pravilnost mesečnega obračuna za elektriko za izbranega dobavitelja in ponudbo, na podlagi katere vam dobavitelj nudi storitive dobave električne energije. Preverjenje je možno le za tiste mesece v katerih je bila cena za električno energije nespremenjena.
Obdobje izračuna   (min: December 2022)

Tip odjema Gospodinjski odjem Mali poslovni odjem
Obračunska moč
Izbira načina merjenja električne energije Enotarifno (ET) Dvotarifno (VT, MT) Večtarifno
Mesečni odjem v času večje dnevne tarifne postavke (VT) kWh
Mesečni odjem v času manjše dnevne tarifne postavke (MT) kWh
Mesečni odjem v času enotne dnevne tarifne postavke (ET) kWh
Letni odjem v casu vecje dnevne tarifne postavke (VT 1) kWh
Letni odjem v casu manjse dnevne tarifne postavke (MT 1) kWh

Izberite dobaviteljaPravno obvestilo
Agencija za energijo se bo trudila posredovati kar najbolj točne podatke na svojih spletnih straneh, vendar uporabnike primerjalnika stroškov dobave električne energije opozarja, da so vsebine oziroma izračuni zgolj informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Spletno storitev uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Izračuni nimajo značaja uradnega dokumenta ali ponudbe in ne zavezujejo agencije ali koga drugega h kakršnimkoli dejanjem.
Simulacija obračuna storitve dobave energije | Električna energija