Mesečni obračun

Podatki ponudbe
Naziv ponudbe električne energije Zamenjaj in prihrani 3
Naziv dobavitelja Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in
Obdobje izračuna 1.07.2019 do 31.07.2019

Obračunski podatki
  Energija (kWh)
Namen porabe Obračunska moč (kW)
Gospodinjstvo 0

Element cene   Količina Cena Znesek
brez DDV
  kW
kWh
EUR/kW
EUR/kWh
EUR
Energija       6,12000
Omrežnina       0,00000
Dodatki k omrežnini       0,00000
Prispevki, dodatki, trošarina       0,00000
Osnova za DDV       0,00000
Davki in druge dajatve       0,00000
22% DDV       0,00000
Skupaj z DDV       6,12000

Sestava proizvodnih virov Sestava končnega zneska
100%0%0%
Energija
Omrežnina z dodatki
DDV


POMEMBNO OBVESTILO:
Preverjanje mesečnega obračuna temelji na podatkih o ponudbah, ki so jih v obdobju, za katero je omogočeno preverjanje mesečnih obračunov vnesli v podatkovno bazo dobavitelji električne energije, zato je treba rezultate obravnavati kot informativne. Pravilnost rezultatov je omejena izključno na tiste mesece v katerih ni prišlo do sprememb cen električne energije oz. do morebitne zamenjave produkta storitve dobave električne energije posameznega dobavitelja. Struktura prikaza posameznih elementov cene je skladna s pogledom Javne agencije RS za energijo glede zagotavljanja potrebne preglednosti izdanih informacij na mesečnih obračunih.
Simulacija obračuna storitve dobave energije | Električna energija