Mesečni obračun

Podatki ponudbe
Naziv ponudbe električne energije Električna energija za samooskrbo
Naziv dobavitelja PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljublja
Obdobje izračuna 1.01.2022 do 31.01.2022

Obračunski podatki
  Energija (kWh)
Namen porabe Obračunska moč (kW)
Gospodinjstvo 0

Element cene   Količina Cena Znesek
brez DDV
  kW
kWh
EUR/kW
EUR/kWh
EUR
Energija       30,39000
Pavšal       0,97000
Omrežnina       0,00000
Dodatki k omrežnini       0,00000
Prispevki, dodatki, trošarina       0,00000
Osnova za DDV       0,00000
Davki in druge dajatve       0,00000
22% DDV       0,00000
Skupaj z DDV       30,39000

Sestava proizvodnih virov Sestava končnega zneska
100%0%0%
Energija
Omrežnina z dodatki
DDV


POMEMBNO OBVESTILO:
Preverjanje mesečnega obračuna temelji na podatkih o ponudbah, ki so jih v obdobju, za katero je omogočeno preverjanje mesečnih obračunov vnesli v podatkovno bazo dobavitelji električne energije, zato je treba rezultate obravnavati kot informativne. Pravilnost rezultatov je omejena izključno na tiste mesece v katerih ni prišlo do sprememb cen električne energije oz. do morebitne zamenjave produkta storitve dobave električne energije posameznega dobavitelja. Struktura prikaza posameznih elementov cene je skladna s pogledom Javne agencije RS za energijo glede zagotavljanja potrebne preglednosti izdanih informacij na mesečnih obračunih.
Simulacija obračuna storitve dobave energije | Električna energija