Primerjava stroškov oskrbe z zemeljskim plinom

Primerjava stroškov oskrbe z zemeljskim plinom vam omogoča, da se seznanite z dobavitelji zemeljskega plina, s ponudbo dobave zemeljskega plina in s stroški omrežnine, ki je vezan na posamezno lokalno skupnost. Poleg primerjalnih izračunov omogoča tudi informativni izračun letnega stroška za predvideno porabo zemeljskega plina. V primerjavo so vključeni vsi ceniki, ki so jih dobavitelji vnesli v aplikacijo in jih je potrdila Agencija za energijo. Za ažurnost in pravilnost podatkov so primarno odgovorni dobavitelji zemeljskega plina, agencija pa s potrjevanjem posredovanih podatkov skrbi za osnovno validacijo.

Vrsta odjema zemeljskega plina

Gospodinjski odjem Mali poslovni odjem
Prikaži tudi ponudbe, ki še niso veljavne

(max: 14.07.2029)
*Lokalna skupnost


Pravno obvestilo
Agencija za energijo se bo trudila posredovati kar najbolj točne podatke na svojih spletnih straneh, vendar uporabnike primerjalnika stroškov oskrbe z zemeljskim plinom opozarja, da so vsebine oziroma izračuni zgolj informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Spletno storitev uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Izračuni nimajo značaja uradnega dokumenta ali ponudbe in ne zavezujejo agencije ali koga drugega h kakršnimkoli dejanjem.

Zadnja sprememba

Zadnja osvežitev ponudb: 09.07.2024
Primerjalnik stroškov oskrbe | Zemeljski plin